Zpět
09.09.2020, Michaela Šicová

Aktuální informace ke zvýšenému hygienickému standardu ve škole

Vážení zákonní zástupci,

kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsou od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné roušky ve všech vnitřních prostorách. Dle vyjádření ministra zdravotnictví se povinné nošení roušek vztahuje na všechny společné prostory školy. Vzhledem k organizaci školní družiny je třeba, aby žáci nosili ochranu dýchacích cest i během ranní (6.00–7.00 hodin) a odpolední (15.30–17.00 hodin) družiny. O nošení roušky v průběhu výuky ve třídě rozhodne pedagogický pracovník, který bude mít třídu na starosti. Každý žák bude mít s sebou ve škole minimálně dvě vlastní roušky, které si během výuky bude ukládat do vlastního sáčku.

Děkujeme za pochopení,

vedení školy