Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu hlavních prázdnin (29. června – 1. září 2019) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
28.08.2019, Michaela Šicová

Informace pro zákonné zástupce k zahájení školního roku 2019/2020 – 2. září 2019

Provoz ve školní družině bude zahájen 2. září. Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří již 2. září využijí služeb školní družiny, aby na tento den napsali žákům lístky s časem odchodu ze školní družiny (9.00 hod. – po vyučování; 12.30 hod. – po obědě, případně v jiném čase).

Výdej obědů ve školní jídelně bude 2. září probíhat pro cizí strávníky od 11.00 do 11.30 hodin, žákům a zaměstnancům bude oběd vydáván od 11.30 do 12.30 hodin. Od 3. září je k dispozici opět možnost výběru ze dvou obědů kromě pátků, kdy je k dispozici jen jedno jídlo.

Umístění šaten (budou se používat od 3. září 2019):

Všechna oddělení školní družiny, přípravná třída - vchod ŠD (pavilon H)
1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B – vchod 18. ZŠ k pavilonům A, B, C (rybičky)
3.  září se žáci nepřezouvají.

Přípravná třída

 • sraz na parkovišti před vchodem do ŠD (pavilon H) v 8.20 hodin
 • program:
  • prohlídka třídy a seznámení se s třídní učitelkou
  • prohlídka školní družiny a seznámení se s paní vychovatelkou
 • školní aktovku, přezůvky a svačinu si přineste až 3. září 2019 (výuka bude probíhat do 12.00 hodin)

1.A, 1.B, 1.C

 • sraz na parkovišti před vchodem do ŠD (pavilon H):
  • 1.A v 8.30 hodin
  • 1.B v 9.00 hodin
  • 1.C v 9.30 hodin
 • program:
  • přivítání ředitelkou školy
  • prohlídka třídy a seznámení se s třídní učitelkou
  • prohlídka školní družiny a seznámení se s paní vychovatelkou
 • školní aktovku, přezůvky a svačinu si přineste až 3. září 2019 (výuka bude probíhat do 12.00 hodin)
 • od 4. září bude výuka probíhat podle rozvrhu

Ostatní žáci

 • přivítání se s třídními učiteli v 8.20 v kmenových třídách (výuka bude trvat asi 1 hodinu)
 • 3. září bude výuka probíhat na 1. stupni do 12.00 hodin, na 2. stupni do 12.55 hodin
 • od 4. září bude výuka probíhat podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování