Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vyhlašeno pro žáky školy z provozně-technických důvodů dne 7. května 2018 ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna nebudou tento den v provozu.
Zpět
24.08.2017, Michaela Šicová

Třídní schůzky

6. září 2017 - třídní schůzky (přípravná třída, 1.A, 1.B)
7. září 2017 - třídní schůzky (všechny třídy kromě přípravné třídy, 1.A, 1.B)
23. listopadu 2017 - třídní schůzky
11. ledna 2018 - informační odpoledne
19. dubna 2018 - třídní schůzky
7. června 2018 - informační odpoledne


Třídní schůzky začínají na 1. stupni vždy v 17.00 hodin, na 2. stupni v 17.30 hodin.
Informační odpoledne probíhá vždy od 17.00 hodin do 19.00 hodin.