Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu pololetních a jarních prázdnin (31. ledna – 9. února 2020) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
06.09.2019, Michaela Šicová

Mezinárodní projekt Erasmus+ 2018/2020 "Evropa si hraje, Evropa se učí"

Projekt je podpořen grantem programu Erasmus+ Klíčové akce 2 – Strategická partnerství pouze mezi školami (Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe).

Účastníky projektu jsou učitelé a žáci z pěti evropských škol (Česká republika, Francie, Wales, Řecko a Dánsko). Naším společným cílem je motivovat žáky k dalšímu učení pomocí neformálních výukových postupů, jako je například hraní deskových her, programování, robotika, ale i sportovní hry. Snažíme se najít aktivity vhodné k obecnému využití ve škole i více zaměřené na některé školní předměty (např. matematiku, jazyky). Projekt zároveň pomůže žákům i učitelům k rozšíření jejich kompetencí v anglickém jazyce, ke zvýšení úrovně využívání moderních technologií ve výuce a k získávání tzv. kompetencí pro 21. století (skupinová práce, komunikace, řešení problémů, schopnost samostatného učení atd.). Nově získané poznatky pomohou k aplikaci atraktivních výukových metod v zapojených školách.

Více o projektu naleznete na anglických stránkách projektu https://twinspace.etwinning.net/70563/home.