Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu pololetních prázdnin (1. února 2019) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
21.12.2017, Michaela Šicová

Mezinárodní projekt Erasmus+ 2017/2019 "Překročme společně hranice základního vzdělávání"

Projekt je podpořen grantem programu Erasmus+ Klíčové akce 2 – Strategická partnerství pouze mezi školami (Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe).

Účastníky projektu jsou učitelé a žáci ze šesti evropských škol (Česká republika, Německo, Chorvatsko, Řecko, Dánsko a Španělsko). Naším společným cílem je rozšířit znalosti žáků v rámci školních předmětů (dle školních osnov) prostřednictvím vytváření školního časopisu, zvýšit kompetence žáků i pedagogů v cizích jazycích (angličtina, němčina), zvýšení úroveň digitálních kompetencí,
získávání nových výukových metod v různých předmětech, motivace našich žáků, naučit studenty pracovat v mezinárodních skupinách, atraktivnější vzdělávání, motivovat žáky i pedagogy ke čtení (zvýšení čtenářské gramotnosti).

Více o projektu naleznete na českých webových stránkách projektu http://erasmus.18zs.cz a anglických stránkách projektu https://twinspace.etwinning.net/46849/home.