Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vyhlašeno pro žáky školy z provozně-technických důvodů dne 7. května 2018 ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna nebudou tento den v provozu.
Zpět

Projekt Erasmus+

Mezinárodní projekt Erasmus+ 2017/2019 "Překročme společně hranice základního vzdělávání"

Projekt Erasmus+

Projekt je podpořen grantem programu Erasmus+ Klíčové akce 2 – Strategická partnerství pouze mezi školami (Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe). Účastníky projektu jsou učitelé a žáci ze šesti evropských škol (Česká republika, Německo, Chorvatsko, Řecko, Dánsko a Španělsko). Naším společným cílem je rozšířit znalosti žáků v rámci školních předmětů (dle školních…

Mezinárodní projekt Erasmus+ 2015/2017 "Vzdělávání není jen pro žáky"

Projekt Erasmus+

Tento projekt je financován EU z programu Erasmus+ Klíčová akce 1 – mobility jednotlivců  v oblasti vzdělávání.  Projekt je založen na evropském plánu rozvoje naší školy, jehož jedním cílem je rozšiřování  jazykových kompetencí pedagogického sboru. Tyto kompetence přispějí ke zkvalitnění několikajazyčného multikulturního vzdělávání. Naším cílem je vybavit naše žáky kompetencemi k celoživotnímu uče…

Přejít na stránku: 1