Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vyhlašeno pro žáky školy z provozně-technických důvodů dne 7. května 2018 ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna nebudou tento den v provozu.
Zpět

Projekt Comenius

Mezinárodní projekt Comenius 2013/2015 "Evropa – různé domy – jedna společnost"

Projekt Comenius

V letošním školním roce jsme byli opět úspěšní v žádosti o grant na Multilaterální projekty partnerství Comenius, a tak naši žáci budou moci znovu získávat zkušenosti v zahraničí, na partnerských školách a v rodinách svých vrstevníků. Během následujících dvou let v rámci projektu "Europe – Different Houses - one Community" aneb "Evropa – různé domy – jedna společnost" budeme spolupracovat se škola…

Mezinárodní projekt Comenius 2011/2013 "Děti Evropy – tak jiné a přesto stejné"

Projekt Comenius

Ve školním roce 2011/2012 se nám podařilo získat grant z programu Comenius (Program celoživotního učení) na dvouletý mezinárodní projekt "Děti Evropy – tak jiné a přesto stejné". Součástí projektu budou i výjezdy našich učitelů a žáků do zúčastněných zemí. Více se dozvíte na těchto stránkách: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p56945 http://18zs-comeniusprojekt.webnode.cz

Přejít na stránku: 1