Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vyhlašeno pro žáky školy z provozně-technických důvodů dne 7. května 2018 ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna nebudou tento den v provozu.
Zpět
12.09.2017, Michaela Šicová

Plán akcí a činností

Září

  • Diskotéka - téma: Podzimní skřítek

Říjen

  • Putování podzimem

Listopad

  • Moudrá sova - vědomostní soutěž

Prosinec

  • Čertoviny - diskotéka + soutěže

Leden

  • Tříkrálové setkání

Únor

  • Družina má talent

Březen

  • Velikonoční výstava prací

Duben

  • Putování za zajíčkem (hledání pokladu)

Květen

  • Maminkám k svátku

Červen

  • Družinové výlety