Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu pololetních a jarních prázdnin (31. ledna – 9. února 2020) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
08.01.2020, Michaela Šicová

Informace pro rodiče

Školní družina se nachází v pavilonu H a je otevřena od 6.00 do 17.00 hodin.

Příchody do ranní ŠD

  • od 6.00 do 7.45 hodin je otevřen boční vchod pavilonu H
  • žáci, kteří přicházejí na vyučování po 8. hodině, použijí hlavní vchod školy (rybičky)
  • od 8.15 hodin je vstup do budovy umožněn pouze bočním vchodem pavilonu A (vedení školy)

Odchody ze ŠD

  • v doprovodu zákonných zástupců, rodinných příslušníků
  • samo na základě písemné žádosti zákonného zástupce (datum, podpis)

Žáky nelze uvolňovat na základě telefonické žádosti.

  • po obědě: 12.45 – 13.00 hod., 13.45 – 14.00 hod. (dle rozvrhu dětí)
  • odpoledne: 15.00 – 17.00 hod.

 Prosíme rodiče, aby dodržovali časové rozmezí příchodů pro své děti.
Z bezpečnostních důvodů rodiče nevstupují do prostor ŠD.

Seznam věcí potřebných do ŠD

  • vhodné převlečení na pobyt venku v podepsané tašce
  • papírové kapesníky
  • papírové utěrky
  • šťáva
  • tekuté mýdlo

Platba ŠD

130 Kč/měsíc – splatná ve dvou splátkách převodem z účtu:

  • do 20. srpna 520 Kč (platba září – prosinec)
  • do 20. prosince 780 Kč (platba leden – červen)

Číslo účtu: 3375260267/0100
Konstantní symbol: 308
Variabilní symbol: přidělen školou (platí pro všechny platby škole)

Případnou kontrolu plateb lze provést po domluvě v kanceláři školy.

Zaměstnanci školní družiny:

Vedoucí vychovatelka

  • Dana Prücknerová
    • telefon: +420 734 752 009; +420 910 190 261
    • zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků
    • předává informace zákonným zástupcům
    • vyřizuje náměty a stížnosti

Vychovatelky

  • Lenka Šmídová, DiS., telefon: +420 910 190 262
  • Ivana Maxová, telefon: +420 910 190 263
  • Alena Kulichová, telefon: +420 910 190 264
  • Michaela Kuníková, DiS., telefon: +420 910 190 265
  • Ladislava Junková, telefon: +420 910 190 258

O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

Přihláška do ŠD