Zpět

Aktuality

Matematická soutěž – Násobík

Aktuality

Úterý03.12.2019 Dne 28. listopadu 2019 jsme my, žákyně 5. A (Daniela Vnenková, Veronika Hejtmánková a Klára Kvapilová), reprezentovaly školu v soutěži NÁSOBÍK, která se konala ve Středisku volného času Most a které se zúčastnilo několik škol z Mostu a okolí. V malé násobilce se soutěžilo jednotlivě, ale i skupinově. V prvním kole byl na vypočítání čtyř sloupečků pevně stanovený čas – dvě a půl minuty, v dalším k…

Děti – hračky – angličtina

Aktuality

Úterý03.12.2019 Malé děti se učí anglickému jazyku zábavnou formou. Seznamují se s jednotlivými slovy, jednoduchými větami, ale i písničkami, tvoří rozhovory, čtou, mluví a nejvíce je baví hry. Jsou velmi šikovné a na hodiny angličtiny se těší. Ve 3. třídě probírají téma Hračky. Děvčata a chlapci si přinesli z domova oblíbenou hračku a představili ji svým spolužákům. Ve videozáznamu můžete hračky nejen vidět, al…

Tvoření rodičů s dětmi – svícny z pet lahví

Aktuality

Pondělí02.12.2019 V úterý 26. listopadu se v hale naší školní družiny sešli rodiče a děti na předvánočním tvoření z plastových lahví. Všichni přišli velice zvědaví, co budou vytvářet z přinesených pet lahví. Po vysvětlení se rodiče pustili do práce. Děti s údivem sledovaly, jak se pod rukama tatínků a maminek mění obyčejné lahve v krásné svícny. Ty poté děti ozdobily konfety a zirkony. Domů rodiče i děti odcházel…

Malá technická univerzita

Aktuality

Pondělí02.12.2019 Žáci 3. B a 5. C se zapojili do projektu na podporu technického vzdělávání, rozvoje konstruktivního myšlení a týmové práce. Projekt s názvem Malá technická univerzita je rozdělen celkem do čtyř lekcí. První dvě proběhly v pátek 22. listopadu. V duchu Komenského myšlenky „škola hrou“ žáci vytvářeli ze stavebnice Lego vlastní stavby, učili se číst v technických výkresech staveb a plánech města a ná…

Krmíme kačenky

Aktuality

Čtvrtek28.11.2019 V tomto týdnu jsme se ve 2. oddělení školní družiny rozhodli, že půjdeme nakrmit kačenky, které na vycházce pozorujeme, jak se prohánějí po nádrži Benedikt. Děti si donesly z domova pečivo, které kačenkám nalámaly. Kačenky se nejprve bály přiblížit, ale nakonec pochoutkám neodolaly. Pokud počasí dovolí, krmení zopakujeme.

Čtení nás baví

Aktuality

Čtvrtek28.11.2019 Naši prvňáčci jsou velmi šikovní a kromě tělocviku a výtvarky je opravdu baví i čtení. To dokazuje i to, že se už naučili spoustu písmen, umí číst slabiky, a dokonce i jednoduché věty. Proto jim byl v tomto týdnu slavnostně předán slabikář. Děti ho přijaly s nadšením, hned si začaly prohlížet obrázky a zkoušely číst první texty. Přejeme jim, aby jim nadšení ze čtení vydrželo co nejdéle, a doufáme…

Modelování ve 2. A

Aktuality

Úterý26.11.2019 Ve 2. A se žáci v českém jazyce učili slova nadřazená a podřazená. Zkoušeli to nejprve s kartičkami, poté na tabuli. Šlo jim to moc hezky. V hodině pracovních činností si každý mohl vymyslet slovo nadřazené a k němu vymodelovat slova podřazená. Děti modelovaly třeba knihy do knihovny, dárečky na Vánoce, jahody, banány apod. jako ovoce, různé druhy zeleniny, nejoblíbenější hračky… Se svojí prací b…

Let's play aneb učíme se hrou

Aktuality

Pondělí25.11.2019 Naši třeťáčci už toho umí v angličtině opravdu hodně. V současné době opakujeme a procvičujeme společně téma Toys neboli hračky. A proč si tedy společně nezahrát a přitom se učit? Žáci si  písničkou Red and blue robots připomněli tvoření rozkazů a společně si zazpívali. Jde jim to docela dobře, že? Pak si ve skupinkách zahráli karty, se kterými procvičovali čísla, barvy a další slovní zásobu. Ho…

Ve 2. A se seznamujeme se savci

Aktuality

Čtvrtek21.11.2019 Během prvouky se děti ve 2. A seznamovaly se savci. Naučily se, jak žijí a čím se živí. V hodině výtvarné výchovy pak zkusily jednoho z nich namalovat. Vybraly si medvěda, který se zanedlouho odebere k zimnímu spánku. Každý obrázek byl pro děti tím nejkrásnějším.

Technohraní 2019: Školní stanoviště lákalo stovky dětí

Aktuality

Úterý19.11.2019 Návštěvnický rekord ozdobil letošní ročník populární akce na podporu technického vzdělávání Technohraní. Její čtvrtý ročník pořádalo v SVČ město Most a naše škola byla jeho součástí. Páťáci a šesťáci z RoboKlubu připravili pro své vrstevníky zajímavé stanoviště, na němž je seznamovali se základy programování a fyziky. Pomocí hry Scottie Go! je učili jednoduché blokové programování, s pomůckou Mak…

Přejít na stránku: 56812