Nepřehlédněte...

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.
Zpět

Aktuality

Informace k výuce na dálku

Aktuality

Čtvrtek26.03.2020 Vážení zákonní zástupci, milí žáci, vzhledem k aktuálním informacím o tom, že školy budou otevřeny nejdříve ve 2. polovině května, se snažíme udělat vše pro to, aby pro vás byla situace co nejjednodušší. Proto veškeré zadané úkoly na celý týden obdržíte prostřednictvím Bakalářů vždy nejpozději do pondělního večera, termín vypracování prací bude nejpozději v pátek nebo i později (dle náročnosti pr…

Důležité informace

Aktuality

Pátek20.03.2020 Vážení zákonní zástupci, milí žáci, děkujeme vám za spolupráci a zájem o školu i v této složité době. Nyní s vámi učitelé často komunikují prostřednictvím systému Bakaláři. Bohužel nám ale od některých chybí zpětná vazba, že jste informace přečetli. Stačí přitom sledovat, zda je v barevném pruhu nad zprávou nápis Potvrdit přečtení. Pokud ano, jednoduchým kliknutím na toto místo po přečtení zprávy…

Informace pro zákonné zástupce

Aktuality

Pátek13.03.2020 Zákonní zástupci, kteří nemají přístup do informačního systému Bakaláři, si mohou po domluvě s třídním učitelem nechat ve škole vygenerovat nová hesla. Pokud někteří zákonní zástupci nemají přístup k internetu, domluví se s vyučujícími na předání materiálů k samostudiu.

Úřední hodiny školy v době nouzového stavu

Aktuality

Pátek13.03.2020 Úřední hodiny školy (vstup vchodem pro návštěvy): pondělí – pátek 8.00 – 12.00 hodin

Masopustní rej ve školní družině

Aktuality

Čtvrtek12.03.2020 V pátek 28. 2. proběhla ve školní družině celodružinová akce  Masopustní rej. Děti se převlékly za pohádkové bytosti, zvířátka, postavy z filmů i akční hrdiny. Společně si zařádily při tanci a užily veselí při soutěžích. Akce se vydařila a společně s dětmi se těšíme, že ji zopakujeme.  Ivana Maxová

Důležité informace pro zákonné zástupce

Aktuality

Čtvrtek12.03.2020 Vzhledem k nařízenému uzavření škol je velmi důležité, aby se žáci vzdělávali doma. Během uzavření školy budou pedagogičtí pracovníci zadávat žákům úkoly pro domácí studium prostřednictvím systému Bakaláři. Zadání úkolů budou zasílána i zákonným zástupcům. Žáci pracují dle pokynů vyučujících – vypracovávají zadané úkoly v určených termínech. Vyučující provedou kontrolu splnění těchto úkolů. Vzhl…

Zápis do 1. tříd 2020/2021 – spuštění rezervačního systému

Aktuality

Středa11.03.2020 V současné době je spuštěn rezervační systém k zápisu do 1. tříd 2020/2021. Více informací k zápisu naleznete zde.

Karanténa školských zařízení – ošetřovné

Aktuality

Středa11.03.2020 Informace o karanténě školských zařízení a ošetřovném pro zákonné zástupce žáků na základě uzavření naší školy kvůli mimořádnému opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 Prosíme zákonné zástupce, aby si s sebou k vyzvednutí potvrzení o uzavření školy vzali i průkazku pojištěnce dítěte.

Uzavření školy

Aktuality

Úterý10.03.2020 Na základě mimořádného opatření přijatého na dnešním jednání Bezpečnostní rady státu je do odvolání zrušena od středy 11. března 2020 výuka ve všech základních a středních školách. Toto opatření se týká i naší školy včetně školní družiny a školní jídelny (obědy žáků navštěvujících školní jídelnu budou automaticky odhlášeny). Dále do odvolání nebudou probíhat ani zájmové kroužky a další akce pořáda…

S beruškou na cestách – Ukázková hodina Aj

Aktuality

Pátek06.03.2020 Srdečně zveme všechny předškoláky i jejich rodiče na adaptační hodiny S beruškou na cestách Ukázková hodina Aj středa 11. března 2020 od 16.30 hodin zapojení dětí do hravé výuky anglického jazyka s sebou dobrou náladu vstup hlavním vchodem školy (rybičky) Těšíme se na vás! Přehled všech setkání si můžete stáhnout zde.

Přejít na stránku: 134510