Nepřehlédněte...

Po domluvě s fotografem se vzhledem k předpokládané nepřízni počasí přesouvá fotografování třídních kolektivů na středu 29. 5. a čtvrtek 30. 5. 2019.Děkujeme za pochopení.
Zpět
21.12.2018, Michaela Šicová

Tříkrálová sbírka 2019

V pátek 4. ledna 2019 navštíví naši školu koledníci z Oblastní charity Most, aby se i žáci naší školy mohli finančně podílet na Tříkrálové sbírce 2019.

Charita ČR obnovila tradici tříkrálových koledníků, a umožnila tak široké veřejnosti zapojit se do charitní činnosti. Získané finanční prostředky jsou tak projevem soucítění lidí s trpícími, důkazem solidarity a odpovědnosti společnosti za potřeby nemocných, handicapovaných, seniorů, matek s dětmi v tísni a dalších lidí v nouzi.

Výtěžek sbírky má široké uplatnění. Je určen na místní projekty, např. nízkoprahová centra pro děti ze sociálně slabých rodin, podpora Centra sociální pomoci v Mostě, zařízení pro seniory... Peníze se dostanou konkrétním lidem, na konkrétní sociální potřeby. A mimo jiné, část financí ve formě humanitární pomoci jde do zahraničí, do oblastí postižených přírodními katastrofami, válkou, hladem.

Děkujeme předem všem, kteří se do této pomoci zapojí jakoukoli finanční částkou.

Tříkrálová sbírka 2019 – prezentace