Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vyhlašeno pro žáky školy z provozně-technických důvodů dne 7. května 2018 ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna nebudou tento den v provozu.
Zpět
11.05.2018, Michaela Šicová

Titul eTwinningová škola

Na začátku dubna naše škola získala certifikát eTwinningová škola. Certifikát byl udělen školám, které splnily kritéria v oblasti e-bezpečnosti, inovativních a tvůrčích přístupů k pedagogoce, digitálních postupů a také podpory společného učení členů pedagogického sboru a žáků. To vše berou v potaz pedagogové i žáci zapojení do mezinárodních projektů eTwinning. Tato spolupráce je nejen motivuje k lepším výkonům v oblasti výuky cizích jazyků a dalších školních předmětů, ale učí je i týmové spolupráci. Více o získaném certifikátu se dozvíte na stránce https://www.etwinning.net/cz/pub/highlights/2018--2019-etwinning-school-l.htm.