Zpět
06.06.2019, Michaela Šicová

Student z Mexika hostem v naší škole

Chlapec z Mexica, který dočasně bydlí v české rodině, navštívil hodiny anglického jazyka ve 4. a 8. třídě. Sedmnáctiletý Jesus Reyes v Mostě studuje gymnázium a v červenci se vrátí do své země. Našim žákům představil Jesus /čte se Chesus/ svou vlast – nejznámější místa, přírodu, kulturní zvyky a město, odkud pochází. Zajímavě hovořil o mexických jídlech a angličtinu občas doplnil českými výrazy, které se u nás naučil. Přinesl s sebou sombrero a sako ověšené odznaky a vstupenkami, jako vzpomínky na místa, která v Čechách navštívil.

Naši žáci pozorně naslouchali, mladší děti se učily počítat španělsky a zahrály si s Jesusem hru. Starší žáci kladli otázky, aby se dověděli ještě více zajímavostí o Mexiku i osobním životě chlapce, který se rozhodl odjet do Čech a s podporou Rotary klubu zde studovat.

Fotogalerie