Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu hlavních prázdnin (30. června – 31. srpna 2018) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
12.01.2018, Michaela Šicová

První setkání s beruškou

Ve středu 10. ledna 2018 se uskutečnila první z celkem sedmi  adaptačních hodin pro předškoláčky s názvem S beruškou na cestách.

Děti i jejich rodiče se seznámili se školním prostředím a budoucími paní učitelkami. Přivítala je i děvčata z 5. tříd, se kterými se již mnozí budoucí prvňáčci znali z beruškového vystoupení pro mateřské školy. Nejdříve se děti naučily říkanku o berušce a zatančily a zazpívaly si písničku Beruška. Rodiče si měli možnost prohlédnout prostory školy. Děti si s paní učitelkami vyrobily beruškovou žákovskou knížku, do které za účast a svojí šikovnost získaly první puntík berušky. Tu si přinesou příště s sebou, aby se pyšnila další tečkou na krovkách. Odpoledne bylo plné zvědavých pohledů, úsměvů a radosti.

Všichni se již těšíme na další setkání 24. 1. 2018, kdy s beruškou zavítáme do počítačové učebny a s pomocí interaktivní tabule si budeme společně hrát na školu.

Mgr. Jarka Stejskalová, Mgr. Radka Jestřábková a Martina Murgašová

Fotogalerie