Zpět
02.04.2020, Michaela Šicová

Jedeme dál, spolu to zvládneme

Team pedagogů anglického jazyka výuku svého předmětu určitě v této obtížné době nevzdává. Jak můžete vidět v galerii, scházejí se on-line a plánují výuku společně.

A jejich žáci je rozhodně nenechávají na holičkách – druháčci se pustili statečně do tématu „House“, třeťáčci dokonce natáčejí videa na různá témata, kde si procvičují, co mají doma, či co dělají během dne. Jiní třeťáčci si opakují části těla. Čtvrťáčci statečně řeší logické hádanky od pana učitele (There are four houses, four people – a red man, a green boy, an orange girl and a blue woman, and four animals – a cat, a dog, a parrot and a hamster. Each person has got one animal. The hamster lives in the house on the right. The red man doesn't live next to the orange girl. The green boy lives next to the red man. The blue woman lives between the orange girl and the green boy. The parrot doesn't live with the red man. The cat lives next to the hamster. Who lives where? – zvládli byste?) Šesťáci si opakují minulý čas a páťáci přítomný čas tvorbou komiksů. Osmáci zase procvičují téma „At the doctor“. A na konverzaci z angličtiny se zrovna zabývají tvorbou mapy našeho města. Vidíte chyby? Nehledejte je, důležité je, že žáci pracují s chutí a neztrácejí s námi kontakt.

Tak zase brzy pedagogové AJ

Fotogalerie