Zpět
06.04.2019, Michaela Šicová

Anglický jazyk v 6. ročníku – Fruit salad

V březnu probírali šesťáci téma Jídlo.

Naučili se pojmenovat různé druhy potravin a nápojů, číst v kuchařských receptech potřebné suroviny a jejich množství. Nacvičovali rozhovory v restauraci při objednávání jídla v rolích zákazníků i obsluhujícího personálu. Učili se popsat pracovní postup při pečení koláče, vaření nebo výrobě ovocného salátu, což můžete vidět v záznamu z jedné vyučovací hodiny, při které děti ve skupinkách vyrobily ovocné saláty různého složení.

Všichni si zaslouží pochválit, protože umí anglicky pojmenovat různé druhy ovoce, kuchyňské pomůcky a postup práce. Odměnou dívkám a chlapcům ze 6. C byly plné misky chutných ovocných salátů.  


Fotogalerie