Zpět
10.06.2019, Michaela Šicová

Hra Demokracie v nás v 8. ročníku

Hlavním tématem evropského roku 2019 byla vyhlášena Demokratická účast. Proto Národní středisko eTwinning při Domu zahraniční spolupráce zorganizovalo hru pro žáky základních a středních škol s názvem „Demokracie v nás“. Do této hry se zapojili žáci 8. A.
Hlavním cílem bylo podpořit povědomí žáků o fungování principů zastupitelské demokracie a činnosti Evropského parlamentu. V hodinách občanské výchovy žáci poznávali zastupitelskou demokracii ve třech úrovních – místní, celostátní a evropskou. Kromě studia různých dokumentů a materiálů, vznikly v hodinách koláže s informacemi o našem městě, kraji a hlavních představitelích. Chlapci natočili video o fungování parlamentu ČR formou reportáže a dívky vytvořily plakáty o Evropském parlamentu. Na závěr si všichni ověřili své znalosti v soutěžním on-line kvízu. Potěšili nás drobné odměny od Národní střediska eTwinning za splnění všech úkolů.

Fotogalerie