Nepřehlédněte...

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.
Zpět
12.03.2020, Michaela Šicová

Důležité informace pro zákonné zástupce

Vzhledem k nařízenému uzavření škol je velmi důležité, aby se žáci vzdělávali doma. Během uzavření školy budou pedagogičtí pracovníci zadávat žákům úkoly pro domácí studium prostřednictvím systému Bakaláři. Zadání úkolů budou zasílána i zákonným zástupcům.

Žáci pracují dle pokynů vyučujících – vypracovávají zadané úkoly v určených termínech. Vyučující provedou kontrolu splnění těchto úkolů.

Vzhledem k mimořádnému opatření byla žákům poskytnuta různými nakladatelstvími podpora ve formě bezplatného využívání jejich materiálů, veškeré podrobnosti naleznete ve složce Odkazy.

Žádáme žáky a zákonné zástupce, aby sledovali webové stránky školy a systém Bakaláři a postupovali dle dalších pokynů.