Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu hlavních prázdnin (29. června – 1. září 2019) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
31.10.2018, Michaela Šicová

ChemShow 2018

Pro žáky 8. ročníku je chemie v letošním roce novým předmětem. V měsíci říjnu navštívili prezentaci a workshop vedený studentkami Vysoké školy chemicko-technologické s názvem ChemShow 2018.  Akce se konala v budově Magistrátu města Mostu.

Děvčata a chlapci měli možnost vyzkoušet si pokusy s ohněm a hořením různých materiálů. Takové pokusy nelze zkoušet ve školním prostředí, proto byla prezentace zajímavá a pro výuku chemie velice atraktivní. Žáci se dozvěděli informace nejen o střelném prachu, celulóze, nitrocelulóze, methanu, ale i mnoho dalších. Na fotografiích můžete vidět dva z pokusů – pokus hořením a pokus s barvením plamene za přítomnosti některých kovů. Žáci také měli možnost aktivně se pokusů zúčastnit a zhlédli i motivační film o možnostech studia na Vysoké škole chemicko-technologické a uplatnění absolventů různých oborů. Třeba se v budoucnosti rozhodnou právě pro některý z nabízených oborů studia.

Fotogalerie